SAI

Velkommen i SAI
Sammenslutningens formål er at fremme det frivillige idrætsliv i Region Syddanmark

SAI er en Sammenslutning af Aktive Idrætsforeninger der fremmer idrætslivet for frivillige af frivillige.
Vi er en sammenslutning på tværs af forskellige idrætsgrene.

Hvad kan du bruge os til:

SAI´s fundament bygger på ledere og trænere med mange års erfaring inden for amatøridrætten.
Der arbejdes for at skabe de bedst mulige rammer for den frivillige idræt og udøvelse af såvel kendte som nye idrætsgrene.

 

Hvad kan vi tilbyde:

  • Styrke det lokale netværk
  • Udbyde stævner—Træf—Kurser m.v.
  • Udbyde lokale arrangementer i samarbejde med medlemmerne.
  • Tilbyde kommune og foreningsrådgivning.
  • Tilbyde administrativ rådgivning
  • Tilbyde at være kontaktpersoner til/fra foreningerne.

Alle foreninger som er hjemmehørende i Region Syddanmark kan optages som medlem.

Foreninger optages ved at udfylde et standard-skema som mailes til det idrætsudvalg som I ønsker at være en del af.

SAI optager enhver Idrætsforening /enkelt-personer der anerkender SAI´s vedtægter.

Det årlige kontingent:

Foreninger kr. 400,-
Personligt medlemskab kr. 100,-
u/forening

Herudover betaling for deltagelse i de enkelte idrætstilbud.

Vedtægter:

VEDTÆGTER- godkendt Ny idræt 2020

Indmeldelsesblanket:

optagelsespapirer SAI