Spring til indhold

SAI Instruktørkursus 1A og 1B er afholdt

SAI har afholdt fuldt booked kursus  i samarbejde med Livskraft i Seniorlivet Kerteminde.

Kurset henvendte sig til instruktører for stolemotion for mindre mobile og svage seniorer.

31 instruktører modtog kursusbeviser.