Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Vi er vært ved et mindre traktement.
Indkaldelse til årsmøde 2019