Spring til indhold

Om SAI

Velkommen i SAI

SAI (Sammenslutning af Aktive Idrætsforeninger) er en organisation der startede op i 2017, og p.t. har medlemsforeninger der repræsenterer mere end 5000 medlemmer.
Vi arrangerer aktiviteter indenfor et bredt spektrum af idrætter og motionstilbud, såsom bowling, naturmotion, ældreidræt, krolf, m.m. Vi tilstræber at lægge vores arrangementer og turneringer ude hos medlemsklubberne, så vi således bedre inddrager alle. Men det er helt op til foreningerne/klubberne, hvor meget man ønsker at engagere sig.

Vi er et team af frivillige ledere med mange års erfaringer, der sammen søger at gå foran i det frivillige idrætsliv på tværs af idrætterne i Region Syddanmark.

Hvad kan du bruge os til:

SAIs fundament bygger på ledere og trænere med mange års erfaring inden for amatøridrætten.
Der arbejdes for at skabe de bedst mulige rammer for den frivillige idræt og udøvelse af såvel kendte som nye idrætsgrene.

Hvad kan vi tilbyde:

Styrke det lokale netværk

Udbyde stævner—Træf—Kurser m.v.

Udbyde lokale arrangementer i samarbejde med medlemmerne.

Tilbyde kommune og foreningsrådgivning.

Tilbyde administrativ rådgivning

Tilbyde at være kontaktpersoner til/fra foreningerne.

Læs mere om hvad vores eksisterende idrætsudvalg allerede tilbyder vores medlemsforeninger under de forskellige idrætsgrene.

Alle foreninger som er hjemmehørende i Region Syddanmark kan optages som medlem. SAI optager enhver Idrætsforening eller enkelt-personer der anerkender SAIs vedtægter.

Foreninger optages ved at udfylde et standard-skema som mailes til det idrætsudvalg som I ønsker at være en del af.

Det årlige kontingent:

Foreninger kr. 400,-
Personligt medlemskab kr. 100,-
u/forening

Herudover betaling for deltagelse i de enkelte idrætstilbud.

Vedtægter:
Indmeldelsesblanket: