Senior og Natur motion

Velkommen i SAI

 Sammenslutningens formål er at fremme det frivillige idrætsliv i Region Syddanmark.

Gang i uge 23 – Torsdag d. 06. juni kl. 10.00 med start på Odense KFUM´s anlæg, Rismarksvænget 11, 5200 Odense V. På tur med Ernst som guider jer gennem kaserneområdet i Højstrup. Turen afsluttes med et “slab” krolf og en tår kaffe. turen er ca. 2,5 km.  Seniorernes Motionsdag afholdes d. 18. juni på KFUM´s anlæg med start kl. 9,30 – nærmere info – invitation. Livslang – Hold Krop og hjerne i form Modul 3, Motoion på stole afholdes d. 23. august 2019 Hans Tausens centeret Birkende v/ Langeskov. Kost og Motion – Stoleyoga tilbydes i sensommeren 2019 – Nærmere info hos Lone: mail: lone-mikkelsen@mail.dk

Alle foreninger som er hjemmehørende iRegion Syddanmark kan optages som medlem.

Det årlige kontingent:

Foreninger: kr. 400,- Enkeltpersoner uden forening: kr. 100,- Herudover betaling for deltagelse i de enkelte idræts-tilbud.

Alle foreninger som er hjemmehørende iRegion Syddanmark kan optages som medlem. INDBYDELSESeniorernes motionsdag 2019 indbydelse

Senior & Natur Motion Ny folder:

SAI seniormotion folder 2019

SAI Senior Motion vil fremme Senior-idrætslivet for frivillige på tværs af forskellige idrætter og motionsformer.

Hvad kan I bruge os til, se med her:

  • Kurser, inspiration og efter eget ønske
  • Stævner og træf , lokalt og regionalt
  • Stolemotionskurser
  • Lokal netværks café
  • Leder og frivillighedsseminar
  • Administrativ forenings rådgivning
  • Kommunal rådgivning og samarbejde
  • Opstart af nye tiltag

Kontakter for
Region Syddanmark

Udvalg:

Lone Mikkelsen

Mobil 23 67 31 61
E-mail:                                        lone-mikkelsen@mail.dk

Randi Hansen

Mobil 2179 45 46                    E-mail: randiandreahansen@gmail.com

Sammenslutningen af Aktive Idrætsforeninger Region Syd-danmark er en selvstændig organisation der er associeret med ODENSE KFUM.s BK.